IBM Support

Домино Съпорт Центърът предлага пълен набор от услуги свързани с IBM Notes & Domino и съответстващите продукти на IBM.

 1. Доставка, инсталация, конфигурация и внедряване на сървъри и клиенти на IBM Notes & Domino продукти
 2. Поддръжка на IBM Notes & Domino системи и решения:
  • Диагностика, профилактика и оптимизация;
  • Администрация на Domino домейни и клъстери;
  • Администрация на потребителите;
  • Администрация на обновяванията;
  • Архивиране и възстановяване на данни;
  • Възстановяване на сървъри и отстраняване на грешки;
 3. Разработка и адаптация на IBM Notes & Domino решения и системи:
  • Разработка на специализирани решения върху IBM Notes & Domino;
  • Доработка на IBM Notes & Domino базирани решения;
  • Разработка на уеб решения и функционалност;
  • Разработка на приложения за мобилни устройства;
  • Превод (локализация) на приложни инетерфейси.
 4. Миграция
  • Миграция на данни от и към Notes & Domino решения
  • Миграция на имейл решения и масиви от и към Notes & Domino
 5. Интеграция и системни услуги:
  • Системна интеграция на IBM Notes & Domino продукти, решения и системи с външни приложни продукти и бази от данни;
  • Свързване и интеграция на IBM Notes & Domino продукти и бази с разпределени бази данни;
  • Диспозиция на IBM Notes & Domino масиви от данни върху разпределени бази данни без промяна на оригиналната функционалност;
  • Имиджинг и индексация хартиени документи;
  • Обучение на администратори, потребители и дизайнери.

Мисията на Лотус Центъра е да бъде надежден технологичен партньор на клиентите си, доставяйки пълен набор от услуги, необходими за решение на техните IBM Notes & Domino проблеми. Центъра предлага различни варианти на абонаментни договори, изграждани динамично в съответствие с клиентските изисквания.

 

 

Нашите клиенти:

Министерство на образованието и науката
Министерство на туризма
Министерство на външните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на труда и социалната политика
Държавен фонд земеделие
Българска народна банка
Държавна комисия по сигурността на информацията
Върховен касационен съд
Софийски районен съд
Български държавни железници ЕАД
Българска туристическа камара
Камара на частните съдебни изпълнители
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна Агенция за Насърчаване на Малките и Средните Педприятия
Изпълнителна Агенция "Железопътна Администрация"
Агенция за Ядрено Регулиране
Българска асоциация на туристическите агенции
ОП Туризъм
СУ "Св.Климент Охридски"
Институт по индустриални отношения и мениджмънт ОКОМ
Кремиковци АД
Кока Кола
Енемона АД
Балкантурист
Кълвача Инвестмънт АД
Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ)
Албена АД
Астроида ООД
Полиграфия АД
Био Пауър АД
Ебиос Енерджи АД
Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД