Products

Лицензии, разрешения, категоризация > Perfect

Системата "Лицензии, разрешения, категоризация" е високотехнологично решение за управление на процесите и информацията при издаване на лицензии, разрешения, акредитация, категоризиране и регистриране на обекти от различни органи на държавната администрация, моделиращо съответните лицензионни, разрешителни и категоризационни режими според изискванията на нормативните документи в съответните области.

Системата автоматизира процеса на издаване на съответния разрешителен или категоризационен документ от постъпването на искането на заявителя, през обработката и контрола на необходимите за удовлетворяването му документи, формулирането на условията за осъществяване на дейността, регистрирането на използваните съоръжения, до издаването и разпечатването на готовия документ. Същевременно тя осъществява функциите на централен регистър на лицензиантите и на съответните обекти и/или съоръжения.