Products

Фактуриране/Ваучери > Perfect

"Фактуриране/Ваучери" Перфект – Системата е предназначена да замени многобройните “кочани” с първични счетоводни документи във фирмената дейност и да автоматизира, улесни и стандартизира работните процеси, свързани с тяхното попълване и издаване.

Перфект Фактуриране е система, осигуряваща строго регламентиран достъп до данните и конфеденциоалност чрез използването на личен електронен подпис. Използват се утвърдени техники за контрол и възстановяване целостта на базовите структури и средства за защита на информацията.

“Перфект Фактуриране” се предлага в два варианта - SP (small package) и ProP (Professional Package): “Перфект Фактуриране” SP (small package) e по-малкият вариант на продукта, който е пълно-функционална версия, работеща върху един персонален компютър. Миграцията към мрежовата версия “Перфект Фактуриране” ProP (Professional Package) може да бъде извършена допълнително без прекъсване на работните процеси.