IBM DB2

IBM DB2 > IBM

IBM DB2® Версия 9.1 за Linux®, UNIX® и Windows® е първият хибриден индустриален сървър за данни, който осигурява способността за съхранение както на релационни, така и на XML данни. DB2 Версия 9.1 въвежда ново собствено съхранение на XML данни, което е напълно интегрирано в DB2 системата бази данни. По този начин Ви позволява да управлявате XML данни, като използвате предимствата на функционалността на DB2.

Една от основните нови характеристики на DB2 9 е pureXML. Това е уникална технология на DB2 за съхраняване и обработка на XML документи. PureXML поддръжката осигурява много по-богата функционалност, по-голяма гъвкавост и по-висока производителност в среавнение с предишните възможности на XML. Като допълнение към pureXML, DB2 предлага множество функии, които осигуряват на клиентите по-голяма сигурност и по-добър мониторинг на базата данни. Тъй като DB2 9 съхранява оформени XML документи в йерархичната им форма в колони на таблица, сървърът има възможност да поддържа динамичните промени в релационните схеми. Това позволява на клиентите да изполват по-напреднали XML приложения на DB2.

DB2 e хибриден сървър за данни от ново поколение, способен да управлява както регресионни, така и XML данни.

Предимства на DB2 9:

 

 • Осигурява информацията като услуга
  • Ефективно съхраняване на оригинални XML данни
  • Гъвкавост на схемата
  • Безпроблемно интегриране с релационни данни
  • Запазва целостта на XML документи
 • Съкратяване сроковета за разработка
  • Eclipse-базиран developer workbench
  • Обикновен SQL или XQuery достъп до всички данни 
  • Плътно интегриране на водещи приложни инфраструктури като PHP, Java, и .NET
 • Намаляване на разходите
  • Адаптивно, саморегулиращо се разпределяне на паметта
  • Автоматизирано управление на съхранението
  • Оптимизация на съхранението, при което данните се компресират, за да се намали пространството за съхранение
  • Лесна инсталация и автоматична оптимизация за SAP среди
 • Осигуряване на сигурна и надеждна система за управление на данни
  • Съвременен контрол на достъпа – сигурност базирана на лейбъли
  • Нова роля на администратор по сигурността
  • По-голяма възможност за мащабиране и управление с разделяне в таблица