IBM Lotus Workflow

IBM Lotus Workflow осигурява на организациите възможност да развият, управляват  и анализират бизнес процесите си и им помага да намалят хартиения хаос. Lotus Workflow предоставя инструменти за графично изобразяване на процесите, вградена бизнес логика за изграждане на работните процеси, директорийни и API инструменти, всички проектирани да автоматизират и стандартизират бавни, ангажиращи човешки труд и много хартия процеси и да проследяват тяхното развитие.

Предоставяйки платформа за автоматизация,оптимизация и управление на повтарящи се, изискващи много време бизнес процеси, Lotus Workflow подобрява времето за реакция и намалява разходите. Бизнес процесите се изпълняват по-последователно и без грешки, тъй като са дефинирани предварително и документирани. Ефективият работен процес притежава три основни компонента: данни, бизнес логика и участници. Lotus Workflow позволява да се свържат тези компоненти в система и да се определи логиката на процеса, да се идентифицират и управляват участниците и ролите им, и да се организират данните.