Products

Удостоверения за правоспособност > Perfect

"Удостоверения за правоспособност" Перфект - Системата автоматизира всеки един от етапите в процеса на признаване на правоспособността: регистриране на кандидатите с цялата необходима информация за тях; обработка на данните и резултатите от проведените изпити с функционалност за автоматично разпечатване на протоколи по зададен шаблон; издаване на удостоверението за правоспособност на кандидатите, успешно преминали съответните изпити. Системата поддържа регистър на всички титуляри на удостоверения за правоспособност, като същевременно предоставя възможност за следене на тяхната валидност. Използвайки богатите възможности за търсене, потребителят може да генерира справки и статистики по зададен критерий или комбинация от критерии.