Products

TGT (Target Group Testing) > Perfect

TGT Перфект (Target Group Testing)

Система за некорелирана регистрация и изключително ефективно измерване в реално време на първичната реакциите на участниците в таргет група при свободна дискусия, при наблюдаване на рекламен клип или видео, при проява на статичен образ или звук. Системата има възможност да наслагва сигналите и съответно да извършва неограничени анализи и да предоставя предефинирани информационни сечения.