IBM Notes

IBM Notes > IBM

IBM Lotus® Notes® е високо функционален, интегриран клиентски софтуер, който определя страндарта за иновации в областта на съобщенията и съвместната работа от преди две десетилетия. Работейки заедно, Lotus Notes и Domino предоставят надежна и сигурна среда, чиято основна цел е да помага на компаниите да повишат производителността на служителите, да улесни процеса на вземането на решения и да подобри цялостния процес на работа.

Lotus Notes може да бъде изграден специално за електронна поща, календар и работен график, както и като интегриран инструмент за лична и екипна работа. Също така може да се изгради като адаптивна десктоп платформа за достъп и ползване на съвместни приложения като допълнение към използването на възможностите за комуникация.

Lotus Notes осигурява високо ниво на сигурност, което помага за пълната защита от компютърни вируси.

Lotus Notes включва напреднала технология за копиране, която позволява на потребителите ефективно и продуктивно да вършат работата си, дори когато са изключени от мрежата. Копирането дава възможност на потребителите да запазят копие на приложенията на Lotus Домино и на техните данни и периодично да синхронизират данните, които са променени.

С версия 8.5 IBM разширява обсега на възможностите за комуникация и съвместна работа, докато Ви помага да постигате Вашите бизнес цели. Интеграцията с продуктите на IBM® Workplace™ позволява на организациите да разширят и стимулират своите инвестиции. Подобрената комуникация позволява на потребителите да имат непосредствен достъп до хората и средствата, от които имат нужда, за да вършат по-ефективно своята работа и да вземат по-добри бизнес решения. А подобренията във функциите на електронната поща и календара дават възможност на потребителите по-добре да управляват информацията и ресурсите.

Screenshots