Products

Виртуален Туроператор > Perfect

Виртуален Туроператор

Иновативна интегрирана система с информационна и резервационна част, моделираща бизнеса на туристическия посредник в Интернет пространството. Обслужвана от реален туроператор, продуктът генерира значителен онлайн бизнес с минимална ангажираност на обслужващ персонал.