Products

Аварийни събития и инциденти > Perfect

Системата “Аварийни събития и инциденти” е предназначена за регистрация, мониторинг и консолидация на информацията за възникнали инциденти и аварии, както в локални производствени комплекси, така и в географски дислоцирани обекти и инфраструктури. Тя съхранява данни за времето и мястото на инцидента, засегнатите обекти и системи, състоянието им след инцидента, взетите мерки за отстраняване на последствията. Предвидени са средства за контролиране изпълнението на предписанията, направени от съответния висшестоящ или регулативен орган, за отстраняване на причините за инцидента.